Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-1-2022

Copyright © 2009-2022
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

Stichting NOVIS, 'Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches & Surrogaatpartners', is houder van het register van gecertificeerde Intimiteitscoaches en Surrogaatpartners in Nederland.

Het meest onderscheidende kenmerk van NOVIS-coaches is dat zij naast mentale/cognitieve coaching wederzijdse intieme aanraking met de cliënt als mogelijkheid aanbieden. Deze aanvullende coachingsmethode is onderdeel van een behandeltraject in de vorm van een bijzonder, particulier leerprogramma ter verruiming van het liefdesbewustzijn.

Voor het werken met intimiteit in de aanraking acht NOVIS het noodzakelijk dat gezamenlijke criteria worden aangehouden. Daartoe hebben diverse professionele intimiteitscoaches met een lopende praktijk de handen ineen geslagen en deze criteria opgesteld. Op 1 oktober 2007 hebben zij NOVIS opgericht.

NOVIS-coaches zijn van mening dat ieder mens op enig moment in het leven gebruik zou mogen maken van aanvullende, leeftijdgerelateerde educatie op intiem liefdesgebied.