Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

Nederlandse intimiteitscoaches constateren in hun praktijk dat er grote behoefte is aan hulp, heldere informatie, gezonde voorbeelden en oefening op het gebied van intimiteit en seksualiteit.

Elke geregistreerde NOVIS-coach is een professionele coach (HBO+ werk/denkniveau) met als specialisatie de huidige problematiek van liefde, intimiteit en seksualiteit in relaties. Hij/zij heeft zich toegelegd op het ondersteunen van mensen die zich op deze gebieden willen ontwikkelen en scholen en houdt zich aan de NOVIS-codes.

Er zijn drie soorten coaches (m/v) bij NOVIS geregistreerd: intimiteitscoach, surrogaatpartner (tijdelijke seksuele oefencoach) en/of trajectcoach; allen zijn in de basis intimiteitscoach. Intimiteitscoaches werken met gesprekken, massages en (intieme) aanraking.

Zij begeleiden de cliënt op een gelijkwaardig niveau in het oefenen met sociaal, intiem/emotioneel en eventueel seksueel contact en fungeren als rolmodel. Een intimiteitscoach kan ook alleen met gesprekken, seksuele anatomie en fysieke conditie werken en geeft meestal huiswerk mee. Indien gewenst en nodig wordt tijdens een traject voorbereid op verwijzing naar een surrogaatpartner. Tussentijds vindt terugkoppeling plaats met de trajectcoach.

Een NOVIS-surrogaatpartner werkt met intieme aanraking en in enkele gevallen kortdurend seksueel-instructief, coïtaal contact gericht op leren vrijen. Deze coach start en rondt af met een kort voor- en nagesprek en geeft soms huiswerk. Met name de surrogaatpartner werkt nooit alleen, is altijd deelnemer in de coachingsdriehoek cliënt-surrogaatpartner-toezichthouder (trajectcoach en/of verwijzer).

Alle NOVIS-coaches beschermen te allen tijde de identiteit van cliënten.