Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

Het toepassen van de Coachingsdriehoek is de basis van het succes van NOVIS-coaches. Geen van de coaches handelt solitair, wat veiligheid en betrouwbaarheid biedt in het werken met intimiteit en seksualiteit voor alle betrokkenen, als eerste voor de cliënt.

In geval er sprake is van een (kort- of langdurend) intiem traject wordt het belang van de coachingsdriehoek duidelijk. De driehoek betekent samenwerking tussen
a) cliënt (m of v/stel)
b) intimiteitscoach/surrogaatpartner (m of v/stel)
c) trajectcoach (evt. samen met behandelend therapeut).

Door gebruik te maken van de trajectcoach, kan de cliënt zijn/haar (tot dan toe geheime) verhaal bij verschillende mensen kwijt, zodat een totaalplaatje mogelijk wordt, waarop de coaching wordt aangepast. Bovendien zijn lichaamsgericht werkende coaches door de toeziend trajectcoach aanspreekbaar op hun werk en op passende wijzigingen in het programma; ook worden dubbele programma-onderdelen vermeden en is hoge veiligheid gegarandeerd voor zowel cliënt als coach.

Er zijn diverse vormen mogelijk binnen de coachingsdriehoek, met verschillende rollen van de coaches (afhankelijk van sekse en hulpvraag). Na uitgebreide intakes door de trajectcoach wordt duidelijk welke trajectvorm en -lijn verkozen wordt. Er worden haalbare doelen en prognoses gesteld middels evaluatie, advisering en duidelijke afronding. Indien nodig worden (tussentijds) extra (lichaamsgerichte) experts geconsulteerd teneinde een traject zo compleet mogelijk aan te bieden.

De cliënt wordt vooraf en gedurende de trajecttijd open en eerlijk op de hoogte gehouden van de mogelijkheden, de voortgang, financiële consequenties en eventuele aanvullingen.

De cliënt dient zodanig begeleid te worden dat hij/zij gemakkelijk doorstroomt naar meer mogelijkheden voor zelfontplooiing, dat hij/zij niet afhankelijk wordt van coaches, begint te wennen aan het ontmoeten van verschillende werkers op intiem gebied die eenzelfde lijn volgen en een gelijk integriteitsniveau voorstaan.