Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

© niets van deze website mag ooit worden overgenomen, noch in geschrift, noch in elektronisch formaat, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting NOVIS. De informatie op www.stichtingnovis.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Elke vorm van (her)publicatie en/of wijziging van (een deel van) de inhoud van www.stichtingnovis.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOVIS is verboden.

Stichting NOVIS spant zich bijzonder in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. NOVIS aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik, of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door NOVIS, op welke manier dan ook.