Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

Het doel van stichting NOVIS is het registreren van intimiteitscoaches en surrogaatpartners. NOVIS heeft daartoe specifieke, professionele criteria opgesteld die voor het werken met intimiteit en seksualiteit noodzakelijk zijn.

Registratie is zodanig ontworpen dat een zich aanmeldende coach diverse stadia doorloopt alvorens tot certificatie wordt overgegaan. Zie verder 'Registratie'.