Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

Wat doet een surrogaatpartner precies?
Dit verschilt per cliënt en coach, maar beslaat het gehele scala van iemand in de praktijk leren en ontleren van sociale en emotionele vaardigheden in een partnerrelatie. De trajectcoach bepaalt in overleg met de cliënt wat er gedaan wordt, de surrogaatpartner hoe het plaatsvindt.

Hoe ver gaat de surrogaatpartnertherapie (SPT)?
Afhankelijk van de wat de cliënt nodig heeft kan de therapie ook volledige seksuele gemeenschap inhouden, echter dit is meestal maar een beperkt deel daarvan. Bovendien gaat het hierbij eerder om het omgaan met de emotie van het contact dan om de seksuele bevrediging. Het is ook niet nodig om allerlei seksuele 'kunststukjes' uit te halen; het is voldoende dat de cliënt weet wat er mogelijk is, er een eerste idee van opgevangen heeft en weet hoe hij/zij een partner daartoe kunnen verleiden. Per slot moet er met de (toekomstige) eigen partner nog wat te ontdekken zijn.

Voor wie is SPT bedoeld?
Voor iedereen die in een bestaande relatie problemen heeft op intiem/seksueel gebied en merkt dat zinvolle toenadering moeilijk is geworden. En voor iedereen die graag een relatie wil, maar al bij het thema toenadering blokkeert. Voor wie een relatie heeft is het van belang dat deelname aan SPT met toestemming van de partner plaatsvindt.

Wat zijn surrogaatpartners voor mensen? Kan iedereen het doen?
Belangrijk voor een surrogaatpartner is dat hij/zij de eigen relatie en het seksleven in balans heeft en in vrijheid de rol van surrogaatpartner op zich kan nemen. De beloning ligt voornamelijk in het feit dat iemand een nieuwe start gegeven wordt. Als alleen geld verdienen de drijfveer is, dan vindt NOVIS dit een verkeerde attitude en wordt niet tot registratie overgegaan. Naast de juiste attitude voor het vak van surrogaatpartner is coachingsvaardigheid en het zelf hebben van voldoende sociale en seksuele vaardigheden van belang, evenals het kunnen functioneren in een team binnen het kader van een uitgestippelde strategie.

Gebeurt het wel eens dat cliënten verliefd worden op een surrogaatpartner?
Dat gebeurt regelmatig, van licht tot behoorlijk; het is ook niet erg en benadert zelfs de natuurlijke situatie. Immers in een natuurlijk situatie zal de persoon ook warme gevoelens hebben voor zijn/haar (beoogde) partner. Het is de professionaliteit van de surrogaatpartner om die verliefdheid te sturen en duidelijk te maken dat het eindig is, net als de therapie. Het is de taak van de therapeut om er voor te waken dat hij/zij zich niet laat meeslepen of in een onhandelbare situatie terecht komt.

Waar vindt de therapie plaats?
Net als bij een echte relatie kan dat overal zijn: op het praktijkadres van de surrogaatpartner, in een gehuurde ruimte, bij de cliënt thuis. Soms vindt een sessie plaats in een openbare ruimte; immers onderdeel van de therapie kan zijn om samen met de surrogaatpartner iets te gaan ondernemen, zoals uit eten of winkelen.

Wanneer is SPT nodig?
Zie Coachingthema's