Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

Gezonde seksualiteit is een 'must' voor een integere maatschappij; het is het streven meer dan waard, wie we maatschappelijk gezien ook zijn.

De meeste mensen streven, tenminste een deel van hun leven, naar gezonde seksualiteit. Uit diverse publicaties en onderzoeken komt naar voren dat een substantieel deel van onze bevolking behoefte heeft aan positiviteit op het gebied van intimiteit, liefhebben, samenzijn en het delen van een gelukkige toekomst. Zonder gezonde seksualiteit zijn integere relatievorming en diep geluk moeilijk te bereiken.

Volgens de Amerikanen Sheree Conrad & Michael Milburn, die het boek 'Seksuele Intelligentie' (2001) schreven, meent 75% van de Amerikaanse volwassen bevolking dat seks een belangrijke plaats in het leven inneemt, maar dat slechts 25% een bevredigend seksleven zegt te hebben. In Nederland is het niet anders, menen NOVIS-coaches; zij zien hetzelfde in hun praktijken.

Met het langzaam doordringen van tantra in onze maatschappij zijn we al een heel eind de richting opgegaan naar beter beminnen. Duizenden Nederlanders hebben hun relatie ermee opener gemaakt, meer diepgang aangebracht, meer verbinding tot stand gebracht. De kwaliteit van leven is hiermee beter geworden, melden zij.

Op het punt van daadwerkelijke handelingen, die intieme ervaringen verfijnen en acties die leiden tot grotere vreugde en vertrouwen tussen partners, kan nog wel wat extra hulp toegevoegd worden.

NOVIS-coaches menen hieraan een bijzondere bijdrage te kunnen leveren, middels losse consulten en langerdurende trajecten.

Voor meer informatie zie Coachingsthema's en Probleemgebieden.

Voor trajecten, zie de Coachingsdriehoek.