Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

De bij NOVIS aangesloten coaches onderscheiden zich van andere hulpverleners wegens het aangaan van intiem lichamelijk contact met de cliënt in bepaalde situaties. Zij onderschrijven allen de bij dit werk behorende NOVIS-Gezondheidscode:

de NOVIS-coach werkt met inachtneming van de uiterste persoonlijke hygiëne van zichzelf en de cliënt;

de NOVIS-coach beschikt over een aparte, rustig gelegen, goed ingerichte sessieruimte, inclusief toilet en wastafel;

de NOVIS-(traject)coach neemt in alle gevallen een anamnese (= intake) af bij de cliënt en vraagt daarbij naar de lichamelijke en psychologische conditie van de cliënt en het mogelijke gebruik van medicatie. Eventueel wordt de naam of het adres van de huisarts of behandelend specialist gevraagd. De cliënt wordt in ieder geval gevraagd of hij overdraagbare bacteriële of virale aandoeningen of ziekten heeft. Indien nodig zal de NOVIS-coach de cliënt vragen zich te laten testen en de schriftelijke uitslag daarvan te overleggen, ook indien de cliënt seksueel onervaren zou zijn;

de NOVIS-coach zal geen cliënten in behandeling nemen indien er een ernstige medische of psychiatrische contra-indicatie bestaat bij de cliënt; bij twijfel wordt een extern specialist geraadpleegd;

de NOVIS-coach laat zichzelf periodiek testen op HIV en andere relevante SOA's, laat zich bij voorkeur inenten tegen Hepatitis B en is bereid hiervan een officiële schriftelijke verklaring te overleggen aan de cliënt, wanneer deze daarom zou verzoeken;

de NOVIS-coach zal geen cliënten in behandeling nemen indien hij/zij zelf een overdraagbare ziekte of aandoening heeft of vermoedt (bijv. Herpes); de coach zal in onderhavige gevallen de cliënt vragen afspraken te verzetten of een andere coach te aanvaaden;

de NOVIS-coach gebruikt bij genitaal werk altijd condooms en daarbij passende glijmiddelen; in het geval een voorbehoedsmiddel tijdens een sessie defect raakt, weet de NOVIS-coach wat nodig is om te doen.