Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

Voor NOVIS-coaches bekende probleemgebieden binnen de specialisatie hulpverlening intimiteit, seksualiteit en relaties zijn:

(totaal) gebrek aan kennis en vaardigheden, onjuiste kennis/voorlichting

verlegenheid, ongewenste maagdelijkheid

seksuele angst; angst voor ziekte, zwangerschap, contrôleverlies, falen, e.d.

remmingen voor het tonen van het eigen lichaam

afkeer van het eigen lichaam en/of van de ander

relationele moeilijkheden/echtscheiding, rouw

seks-/pornoverslaving

vermijding van intimiteiten

onbekendheid hygiëne/gebruik voorbehoedsmiddelen

(vroeger) seksueel misbruik

(vermeende) lichamelijke beperkingen

verschil seksueel verlangen tussen partners

verminderd seksueel verlangen

pijn bij het vrijen, vaginisme

erectie-/orgasmestoornissen (anorgasmie, voortijdige ejaculatie)

normen en verwachtingen (beeld van man-/vrouwrollen, invloed van religie en opvoeding)

materiële gebieden (ten gevolge van bijv. werk, dreigend ontslag/werkeloosheid)

zingevingsvraagstukken (twijfel over het bestaan, midlife crisis).