Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

Registratie
Geregistreerd staan bij NOVIS betekent dat je een ervaren begeleider/-ster bent op het gebied van intieme hulpverlening (sekscoach). Omdat je je conformeert aan de gedragslijn van NOVIS is het voor potentiële cliënten, verwijzers en opdrachtgevers duidelijk dat je een actief gekwalificeerd vakman/vakvrouw bent.

Registratie betekent:
afstemming met collega's en mede-voortrekkers van dit vak en intervisie aangaan

aanvullende ontwikkeling en ontplooiing

benutting van elkaars nieuwe visies en ideeën

vertegenwoordiging beroepsgroep (facultatief publiekelijk)

de mogelijkheid om andere registercoaches op te roepen voor een bijeenkomst.

Registratie geschiedt in 2 fases; aanmelding en certificatie/registratie.

Aanmelding
Je kunt contact opnemen met het bestuur van Stichting NOVIS. Je vult een aanmeldformulier in en bij het eerste idee van geschiktheid volgt een jaar aspirant-lidmaatschap. In dat jaar bezoeken leden van het bestuur je werkplek en wordt gekeken of je gecertificeerd kunt worden. Hiervoor worden aanmeldkosten berekend.

Certificeren/registreren
Om je te registreren zul je eerst gecertificeerd moeten worden. Voor deze certificatie wordt van je verwacht dat je gedurende je aspirantlidmaatschap actief bezig bent met het je eigen maken van de coachcompetenties, met mogelijke bijscholing en dat je de gezondheidscodes en (onderlinge) gedragsregels naleeft. Zijn de andere leden het eens met registratie, dan volgt certificatie. Ook aan dit proces zijn kosten verbonden, die zo laag mogelijk worden gehouden.

Voordelen om gecertificeerd te zijn:
vermelding van je naam en/of je website op de NOVIS-website (facultatief)

gebruikmaking van het NOVIS-logo in je reclame-uitingen

officieel naar buiten treden als NOVIS-lid.

Kosten
Eenmalig:
Aanmeldkosten: € 150,00
Certificatieprocedure: € 100,00
Aspirantlidmaatschap: € 100,00

Jaarlijks:
Basislidmaatschap: € 50,00
Vermelding op website: € 50,00