Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

Surrogaatpartnertherapie (SPT) is hetzelfde als sekscoaching. De term 'therapie' wordt gebruikt vanwege de internationale herkenbaarheid (zie www.surrogatetherapy.org). De therapie/coaching wordt aangegaan door mensen die persoonlijke problemen hebben een gezond seksleven aan te gaan en/of te ontwikkelen.

Surrogaatpartnertherapie is ook een helingsproces. Binnen deze therapie werken een cliënt, een surrogaatpartner en een toezichthouder binnen een coachingsdriehoek samen. In zo'n proces wordt de cliënt door de surrogaatpartner in een zowel geestelijk als lichamelijk uitgebalanceerd programma meegenomen door de fases van sociaal, intiem/emotioneel en seksueel contact. Hierbij wordt de mate van intensiteit van het fysieke contact opgevoerd tot het doel van de therapie is bereikt. Anders dan wat de meeste mensen denken is coïtaal contact maar een klein deel van de therapie.

Het belangrijkste aspect van het proces van surrogaatpartnertherapie is dat de cliënt leert wat een gezonde, gevoelvolle seksuele relatie is en dat het in de relationele sfeer natuurlijk en gewenst is om elkaar wederzijds aan te raken. Door het lichamelijke contact dat in de coaching plaatsvindt wordt de cliënt -naast de gebruikelijke cognitieve methoden- deze extra leermethode geboden. Hij of zij ervaart dan ook fysiek dat het lichaam en de seksualiteit in orde zijn.

Aangezien het seksleven zich meestal in de context van een partnerrelatie afspeelt, is het zinvol om een seksueel probleem ook in die context aan te pakken. Normaliter worden daarvoor oefeningen meegegeven om samen met de partner uit te voeren. In het geval er geen partner is of als deze zelf niet mee wil werken en wel toestemming geeft, biedt de surrogaatpartnertherapie uitkomst.

De rol van de toezichthouder/trajectcoach is essentieel voor de bewaking van processen, zowel bij de cliënt als bij de behandelend coach; de toezichthouder adviseert en grijpt zo nodig in.

Zie ook dit interessante artikel van Barbara Roberts (vertaald uit het Engels).