Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

De meeste cliënten van NOVIS-coaches hebben moeite met vrijen. Deze mannen en vrouwen hebben een onvervuld, onbevredigend of soms zelfs helemaal geen seksleven. Zij willen leren hun intieme leven op een hoger plan te brengen, intieme verbindingen in vrijheid aan te gaan en/of een bestaande liefdesrelatie te versterken.

Voor deze mensen kan hulpverlening door een NOVIS-coach een uitkomst zijn, indien zij met een duidelijke hulpvraag komen naar een intakegesprek, zelf gemotiveerd en in staat zijn om te leren en gecoacht te worden. Deze voorwaarden gelden ook voor mensen met een lichte lichamelijke en/of geestelijke beperking. Feit blijft dat bepaalde problemen niet zomaar worden weggenomen; wel kan men leren er anders mee om te gaan.

Tijdens de hulpverlening geven de NOVIS-coaches prioriteit aan de doelen die cliënten willen behalen. De coach motiveert de cliënt het beste uit zichzelf te halen.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt en is in persoon aanspreekbaar op zijn/haar gedrag; hij/zij draagt zorg voor de eigen conditie en gezondheid wanneer hij/zij coaching aangaat.

Trajecten zijn flexibel en worden waar nodig aangepast.

Indien een mogelijke diagnose bij een cliënt (nog) niet bekend is, dan kan dit door de onthullende aard van het coachingstraject naar boven komen. Mochten problemen te groot zijn of worden of treden er calamiteiten op, dan is er reden om een traject niet aan te gaan, (tijdelijk) uit te stellen, te stoppen en/of aan te dringen op andere hulpverlening, dan wel zorgverlening.