Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

Nagenoeg iedere hulpverlener krijgt in zijn/haar praktijk te maken met cliënten met seksuele moeilijkheden. Deze hebben immers raakvlakken met verschillende disciplines, zowel medisch, psychisch, spiritueel als sociaal. Soms zijn seksuele moeilijkheden niet gemakkelijk als zodanig te herkennen. Daar komt bij dat veel mensen moeite hebben seksuele problemen te bespreken, wat geleid heeft tot probleemverhullende klachten en een verergering van de situatie.

Tevens zijn seks en vrijen voor veel hulpverleners niet altijd gemakkelijke onderwerpen of ontbreekt het hen aan tijd er eens rustig voor te gaan zitten, terwijl juist dat onontbeerlijk is als basis voor een effectieve behandeling van seksuele problematiek.

Voor reguliere hulpverleners is elke vorm van intiem contact met de cliënt uit den boze; zij zien echter vaak wel het belang van 'leren door aanraken', maar kunnen en mogen daar zelf geen praktische invulling aan geven. Zo kan er een leemte blijven bestaan in reguliere behandelingen en ook in de meeste alternatieve.

Doorverwijzing naar of samenwerking met erkende intimiteitscoaches en/of surrogaatpartners biedt een groot scala aan aanvullende mogelijkheden voor de cliënt, omdat deze coaches juist in die leemte aan het werk gaan met een door hen zelf in Nederland ontwikkelde werkwijze, bijzondere, particuliere, intimiteitstrajecten en surrogaatpartnertherapie (die overeenkomsten vertoont met de Amerikaanse Surrogate Partner Therapy).

Wilt u als verwijzer zelf geen rol spelen in uw behandeling, dan kunt u een keuze maken uit een van de praktijken van de NOVIS-registerleden. Wilt u juist wel een rol spelen, meldt u zich dan ook bij hen of het bestuur voor overleg. Meestal werken de coaches in kleine groepjes met een duidelijk aanspreekpunt (trajectcoach).

Uiteraard is het bestuur/zijn de registerleden uit te nodigen voor nadere informatie, kennismaking en uitwisseling. U vindt hen hier.